sobota 19. září 2009

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové


Farmaceutická fakulta (FaF) Univerzity Karlovy (UK) v Hradci Králové vznikla v roce 1969 na základě vládního nařízení č. 100/69 Sb. Navázala na starou a dlouholetou tradici studia farmacie na UK sahající k samým začátkům almae matris. Od založení univerzity roku 1348 se lékárníci pražských měst stávali složením přísahy rektorovi a zápisem do univerzitní matriky členy univerzitního společenství. Pozdější studium farmacie na UK procházelo vývojovými a organizačními změnami až do roku 1950, kdy bylo sloučeno se studiem farmacie na Masarykově univerzitě a přesunuto do Brna. Další vývoj, který se odehrával mimo rámec UK vedl ke vzniku farmaceutických fakult v Brně a Bratislavě (1952) a jejich sloučení v jedinou celostátní fakultu Komenského univerzity v Bratislavě (1960). K obnovení farmaceutického studia na Univerzitě Karlově došlo v roce 1969, jak již bylo uvedeno.